دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
حمایت از رساله های مرتبط به حوزه سلول های بنیادری و پزشکی بازساختی
چهارشنبه، 26 شهریور 1399
حمایت از رساله های مرتبط به حوزه سلول های بنیادری و پزشکی بازساختی
ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در راستای راهبردهای تعیین شده در سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی شامل تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و ترغیب برای انجام تحقیقات مرتبط از پروپوزال های مصوب پایان نامه های دکتری در راستای اهداف و اولویت های ستاد حمایت به عمل می آورد.
پروپوزال هایی که در زمینه های ژن درمانی، ایمونوسل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی و فرآورده های سلولی و تجهیزات فنی حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ 1399/07/01 الی 1399/07/15  در دانشگاه های کشور مصوب شده و مشمول شرایط آیین نامه هستند میتوانند تا تاریخ 1399/07/30 مستندات خود را در سامانه ارسال طرح های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی به آدرس زیر ثبت نمایند.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار