دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کرونا و تحولات آینده کسب و کار
چهارشنبه، 12 آذر 1399
کرونا و تحولات آینده کسب و کار
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی وبینار با عنوان «کرونا و تحولات آینده کسب و کار» برگزار می کند.
زمان برگزاری 12 آذرماه 1399 ساعت 19 الی 21
برای شرکت در وبینار از لینک زیر استفاده نمایید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار