دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار نشست مشترک ارزیابی حرکت در کودکان
یکشنبه، 23 آذر 1399
وبینار نشست مشترک ارزیابی حرکت در کودکان
دانشگاه کردستان برگزار می کند
 زمان برگزاری: سه شنبه 25 آذر از ساعت 17

لینک وبینار
 
 -شرکت کنندگان با گزینه مهمان وارد شوند 
 
برچسب‌ها:

وبینار

 
پورتال اخبار