دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پانل تخصصی مرز و مناسبات اجتماعی
یکشنبه، 23 آذر 1399
پانل تخصصی مرز و مناسبات اجتماعی
پانل تخصصی مرز و مناسبات اجتماعی در دو بخش انجام می شود.
 
برچسب‌ها:

وبینار

 
پورتال اخبار