دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
لیست وبینارهای برگزار شده دانشکده هنر و معماری در سال 1399
سه‌شنبه، 31 فروردین 1400
لیست وبینارهای برگزار شده دانشکده هنر و معماری در سال 1399
وبینارهای برگزار شده
/JiroCMS/Files/Upload/Users/rahimi/webinar 1399.pdf
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار