دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع پایان نامه- خانم مهتاب فیروزی- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
شنبه، 4 اردیبهشت 1400
جلسه دفاع پایان نامه- خانم مهتاب فیروزی- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
جلسه دفاع
جهت شرکت در جلسه از طریق لینک زیر بصورت مهمان وارد شوید

https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall2 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار