دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
موفقیت تیم سرزمین سبز(Green Land) گروه گردشگری در زمینه ی چالش‌های توسعه ی گردشگری روستایی در لیگ جهانی سازمان جهانی گردشگری(UNWTO)
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400
موفقیت تیم سرزمین سبز(Green Land) گروه گردشگری در زمینه ی چالش‌های توسعه ی گردشگری روستایی در لیگ جهانی سازمان جهانی گردشگری(UNWTO)
موفقیت تیم سرزمین سبز(Green Land) گروه گردشگری، دانشگاه کردستان تیم (سرزمین سبز) در بین بیش از هزار تیم شرکت کننده در زمینه ی چالش‌های توسعه ی گردشگری روستایی در لیگ جهانی سازمان جهانی گردشگری(UNWTO)، موفق شد که در میان 155 تیم نهایی جهت ارائه‌ی راه حل‌های توسعه ی گردشگری روستایی قرار گیرد.
موفقیت تیم سرزمین سبز(Green Land) گروه گردشگری، دانشگاه کردستان
تیم (سرزمین سبز)  در بین بیش از هزار تیم شرکت کننده در زمینه ی  چالش‌های توسعه ی گردشگری روستایی در لیگ جهانی سازمان  جهانی گردشگری(UNWTO)، موفق شد که در میان  155 تیم نهایی جهت ارائه‌ی راه حل‌های توسعه ی  گردشگری روستایی قرار گیرد.
این موفقیت را به اعضای تیم، گروه مدیریت، دانشجویان رشته ی گردشگری و دانشگاه کردستان تبریک عرض می کنم. 
چشم انداز تیم سرزمین سبز کسب مقام در فینال  لیگ جهانی سازمان گردشگری(UNWTO) است.

اعضای تیم‌:
سعید سجادی(استاد مشاور تیم) 
ندا رحمانی
فریبرز مظفری
دلنیا قادری
کیانا خاکی
رویا نورانی

لینک تیم گردشگری دانشگاه کردستان در سایت سازمان جهانی گردشگری :
 
پورتال اخبار