دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
افتخار آفرینی دانشجویان حسابداری دانشگاه کردستان در مسابقات کشوری لیگ ستارگان بورس
سه‌شنبه، 8 مهر 1399
افتخار آفرینی دانشجویان حسابداری دانشگاه کردستان در مسابقات کشوری لیگ ستارگان بورس
کسب مقام نخست این مسابقات از بین 180 تیم شرکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور به این دلیل که تیم دیگری هم از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در مسابقات حاضر بود، با اصرار دانشجویان عزیز و مشتاق، تیم دوم با همکاری یکی از دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و مساعدت مسئولین محترم، در قالب دانشکده منابع طبیعی در این مسابقات شرکت نمود. با تشکر از همکارانی که موفقیت دانشجو ه
افتخار آفرینی دانشجویان حسابداری دانشگاه کردستان در مسابقات کشوری لیگ ستارگان بورس
کسب مقام نخست این مسابقات از بین 180 تیم شرکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور
به این دلیل که تیم دیگری هم از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در مسابقات حاضر بود، با اصرار دانشجویان عزیز و مشتاق، تیم دوم با همکاری یکی از دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و مساعدت مسئولین محترم، در قالب دانشکده منابع طبیعی در این مسابقات شرکت نمود. 
با تشکر از همکارانی که موفقیت دانشجو هایمان نتیجه زحمات آنهاست و دانشجویان عزیزی که به داشتنشون افتخار می کنیم.
 
 
پورتال اخبار