دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگذاری مصاحبه دکتری شهرسازی بصورت مجازی
شنبه، 15 خرداد 1400
برگذاری مصاحبه دکتری شهرسازی بصورت مجازی
مصاحبه دکتری
مصاحبه دکتری داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول کنکور دکتری سال 1400 روز چهارشنبه مورخ 12 خرداد بصورت مجازی برگذار شد. در این مصاحبه یک روزه که با حضور اعضاء هیات علمی گروه شهرسازی به عنوان هیات ممتحن برگذار گردید، 43 داوطلب شرکت نمودند.
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار