دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده هنر و معماری
سه‌شنبه، 25 خرداد 1400
بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده هنر و معماری
حضور رئیس دانشگاه و مشاور ایشان در دانشکده هنر و معماری
آقای دکتر صادقی رئیس دانشگاه کردستان روز سه شنبه 25 خرداد 1400 در دانشکده هنر و معماری حضور یافتند و بعد از جلسه ای کوتاه با رئیس دانشکده، معاون پژوهشی و مدیران گروه های آموزشی از دانشکده بازدید نمودند.
در این جلسه که آقای دکتر سلیمانی مشاور رئیس دانشگاه نیز حضور داشتند موارد مختلفی در خصوص وضعیت دانشکده و برنامه های پیش رو مطرح گردید. 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار