دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
چاپ کتاب گورانی‌های علی مردان؛ نت‌نویسی تحلیلی
شنبه، 29 خرداد 1400
چاپ کتاب گورانی‌های علی مردان؛ نت‌نویسی تحلیلی
چاپ کتاب اعضاء هیات علمی گروه موسیقی: آقایان کژوان ضیاالدینی و محمد میرزائی
کتاب «گورانی‌های علی مردان؛ نت‌نویسی تحلیلی» نوشته‌ی کژوان ضیاءالدینی و محمد میرزائی توسط انتشارات دانشگاه کردستان منتشر شد.
 در این کتاب علاوه بر آوانگاری شعر و موسیقی73 گورانی، ساختار ریتمیک-متریک، فرم و مدهای موسیقایی آن‌ها نیز مطالعه شده است.

چاپ اول، زمستان 1399، 303 صفحه
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار