دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتصاب هیات علمی دانشگاه کردستان به عنوان هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای
پنجشنبه، 10 تیر 1400
انتصاب هیات علمی دانشگاه کردستان به عنوان هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای
دکتر نعمت‌اله عزیزی برای مدت چهار سال به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای منصوب گردید.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه‌ای آقایان دکتر حسن ظهور، مهندس نصراله جهانگرد، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر عیسی منصوری، دکتر نعمت‌اله عزیزی و دکتر مسعود صفایی مقدم را برای مدت چهار سال به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای منصوب کرد.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار