دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
فراخوان مجدد اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 1400
سه‌شنبه، 22 تیر 1400
فراخوان مجدد اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 1400
فراخوان مجدد اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 1400 منتشر شد.
 
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار