دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه اعضاء هیات رئیسه دانشگاه با مسئولین و اعضاء هیات علمی دانشکده هنر و معماری
دوشنبه، 26 مهر 1400
جلسه اعضاء هیات رئیسه دانشگاه با مسئولین و اعضاء هیات علمی دانشکده هنر و معماری
جلسه
روز یکشنبه مورخ 25 مهر ماه 1400 جلسه ای در دانشکده هنر و معماری با حضور اعضاء هیات رئیسه دانشگاه و به میزبانی مسئولین دانشکده هنر و معماری و اعضاء هیات علمی گروههای آموزشی برگزار گردید. در آغاز جلسه دکتر ایراندوست  رئیس دانشکده هنر و معماری ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر گزارشی از وضعیت دانشکده هنر و معماری از نظر آموزشی و پژوهشی ارائه نمود و پس از آن معاونین آموزشی و پژوهشی، مدیران گروههای آموزشی و سایر اعضاء هیات علمی حاضر به ترتیب مشکلات و موارد مهم دانشکده را به سمع و نظر اعضاء هیات رئیسه رساندند.
در ادامه جلسه رئیس دانشگاه و معاونین ایشان به فراخور موضوعات مطرح شده هرکدام توضیحات و پاسخ های خود را جهت حل مشکلات مطرح شده اعلام نمودند. در پایان دکتر صادقی رئیس دانشگاه با بیان اینکه دانشکده هنر و معماری پتانسیل های فراوانی جهت پیشرفت و تعالی دارد افزودند این دانشکده بیشترین توانایی را در اجرای مسئولیت های اجتماعی دانشگاه دارد. پس از اتمام جلسه، اعضاء حاضر بازدیدی از فضاهای آموزشی دانشکده انجام دادند و در حین بازدید بر مسائل مهمی از جمله مشکل کمبود فضاهای آموزشی دانشکده تاکید گردید.
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار