دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
ویژگی‌های موسیقایی و فرهنگی بالابان در میان مردم کرد، ارمنی، و آذری
دوشنبه، 3 آبان 1400
ویژگی‌های موسیقایی و فرهنگی بالابان در میان مردم کرد، ارمنی، و آذری
وبینار
 عنوان وبینار:
ویژگی‌های موسیقایی و فرهنگی بالابان در میان مردم کرد، ارمنی، و آذری

♦️برگزار کنندگان:
گروه موسیقی دانشگاه کردستان و شهرداری سنندج

✅ سخنرانان:
▪️صادق چراغی (نوازنده دودوک و پژوهشگر):
- ردپا و جایگاه کاربردی سازهای هم‌خانوادۀ بالابان در فرهنگ‌های گوناگون جهان امروز
 
▪️عاشیق ایمران حیدری (پژوهشگر موسیقی عاشیقی):
- بررسی ویژگی‌های موسیقایی و کاربردی بالابان در موسیقی عاشیقی
 
▪️محمد میرزائی (عضو هیات علمی گروه موسیقی دانشگاه کردستان):
- ویژگی‌های موسیقایی نرم نای (بالابان) و نقش آن در فرهنگ موسیقایی کردستان
 
لینک شرکت در جلسه بصورت مهمان 
 
🔹🔸https://meet.uok.ac.ir/ch/art.hall1
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار