دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انالله و انا الیه راجعون
جمعه، 7 آبان 1400
انالله و انا الیه راجعون
رفتی زدیده ولی ز دل ها نمیرد هرگز اخلاق خوش و نام نیک ات مانده یادگار
رفتی زدیده ولی ز دل ها نمیرد هرگز 
اخلاق خوش و نام نیک ات مانده یادگار

درود میفرستیم به روح آسمانی شده زنده یاد مرحوم دکتر محمدآزاد جلالی زاده،
 
دوست و همکار گرانقدرمان که دیگر در کنارمان نیست و دیگر در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در آزمایشگاه روانشناسی و مشاوره و با نشاط و صفای خالصانه و دوست داشتنی اش برایمان حرفی نمی زند و پیامی نمیگذارد... 
افسوس که اینگونه بی خداحافظی، عزیز از دست رفته مان به دیار باقی شتافت ....

شادروان دکتر جلالی زاده، آزادمردی وارسته و دارای منشی علمی، خوش فکر و دارای قلمی زیبا بود و در فضای کاری با دانشجویان، همکاران و کارمندان محترم دانشکده هم بسیار خوشرو و باکمالات بود.... 

خدایش بیامرزد و یادش همیشه در دل ها جاودان .....
 
پورتال اخبار