دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سلسله وبینارهای هفته کتاب پژوهشکده کردستان‌شناسی
یکشنبه، 23 آبان 1400
سلسله وبینارهای هفته کتاب پژوهشکده کردستان‌شناسی
پژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستان به مناسبت «بیست و نهمین هفته کتاب» مجموعه وبینارهایی را با حضور نویسندگان و پژوهشگران برگزار می‌کند.

«جای خالی را با کتاب پر کنیم»

29همین هفته کتاب

24 آبان تا 1 آذر 

لینک وبینار: 

https://meet.uok.ac.ir/ch/ksi

 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار