دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برنامه های هفته پژوهش - آذر ماه 1400
چهارشنبه، 10 آذر 1400
برنامه های هفته پژوهش - آذر ماه 1400
هفته پژوهش - دانشکده هنر و معماری
 
 جهت شرکت در وبینارها بر روی لینک مرتبط کلیک نموده به عنوان مهمان وارد شوید. 
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار