دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینارهای دانشکده کشاورزی در هفته پژوهش
سه‌شنبه، 16 آذر 1400
وبینارهای دانشکده کشاورزی در هفته پژوهش
برنامه زمانی وبینارهای دانشکده کشاورزی در هفته پژوهش
 
 
 
پورتال اخبار