دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار"نقش مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)در توسعه مدیریت شهری"
شنبه، 20 آذر 1400
وبینار
سلسله نشست های‌هفته پژوهش
🔹معاونت پژوهشی دانشکده هنرومعماری و گروه مهندسی شهرسازی با همکاری انجمن علمی دانشگاه کردستان برگزارمیکند:

🔵سلسله نشست های‌هفته پژوهش

💻وبینار"نقش مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)در توسعه مدیریت شهری"

🔺دبیرنشست: آقای‌دکترکیومرث‌ حبیبی
🔸سخنران:آقای مهندس آرش اسماعیل نسب

🔹زمان برگزاری: یکشنبه1400/9/21 ساعت11:00

✅نحوه ورود از طریق لینک زیر و وبینار رایگان می باشد:
https://Meet.uok.ac.ir/ch/art.hall3
 
منبع: دانشکده هنر و معماری
 
پورتال اخبار