دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
به مناسبت نامگذاری سال 2022میلادی به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه
یکشنبه، 21 آذر 1400
به مناسبت نامگذاری سال 2022میلادی به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه
به مناسبت نامگذاری سال 2022میلادی به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه، معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان برگزار می کند
به مناسبت نامگذاری سال 2022میلادی به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه، معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان برگزار می کند:
((نشست تخصصی چالش ها و راهکارها در اعتلای علوم پایه))
زمان: سه شنبه 23/9/1400
ساعت 10 الی 13
              لینک ورود به وبینار:
https://meet.uok.ac.ir/ch/basic.science
لطفاٌ با گزینه مهمان وارد شوید.
 
پورتال اخبار