دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نشست آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در ایران (استان کردستان)
شنبه، 20 آذر 1400
نشست آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در ایران (استان کردستان)
دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

نشست آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در ایران (استان کردستان)
زمان: روز سه شنبه 23 آذر ساعت 20 تا 22

با مشارکت:
 حبیب سلیمانی 
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان

 جلیل فتحی
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان

 مجید ساعدی 
مدرس دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش

 عبدالله شاهی بدرلو 
سرگروه آموزش زبان انگلیسی متوسطه اول استان کردستان

 داریوش فیروزپور 
مدیر آموزشگاه زبان سرا

 کیوان محمدی زاد 
دبیر آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه هوپاد

 دبیر نشست: محمد احمدنژاد 
استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان

 محورهای گفتگو:

- The current state of ELT in both public and private sectors 
- The existing problems of ELT from the perspectives of the esteemed panel members 
- Plausible remedies for the current problems and the responsibilities of each sector

 لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
 لطفا با گزینه مهمان وارد شوید. 
 
پورتال اخبار