دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی دکتر آرش جوانشیر دانشیار گروه شیلات دانشگاه تهران، به مناسبت هفته پژوهش
چهارشنبه، 24 آذر 1400
سخنرانی دکتر آرش جوانشیر دانشیار گروه شیلات دانشگاه تهران، به مناسبت هفته پژوهش
موضوع سخنرانی: مروری بر روش‌های تصفیه پساب (با تاکید بر روش تله ذره گیر) و ارائه راهکارها
لینک ورود (بصورت میهمان):
 
پورتال اخبار