دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی مهندس کیادخت رضایی دانشجوی دکترای بوم شناسی آبزیان دانشگاه تهران، به مناسبت هفته پژوهش
چهارشنبه، 24 آذر 1400
سخنرانی مهندس کیادخت رضایی دانشجوی دکترای بوم شناسی آبزیان دانشگاه تهران، به مناسبت هفته پژوهش
موضوع سخنرانی: میکروپلاستیک و اثرات آن بر موجودات آبزی
لینک ورود (بصورت میهمان):
 
پورتال اخبار