دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی دکتر عرفان کریمیان استادیار گروه شیلات دانشگاه کردستان، به مناسبت هفته پژوهش
چهارشنبه، 24 آذر 1400
سخنرانی دکتر عرفان کریمیان استادیار گروه شیلات دانشگاه کردستان، به مناسبت هفته پژوهش
موضوع سخنرانی: نیازمندیهای اسیدهای چرب ضروری طی مراحل مختلف زندگی ماهیان دریایی و آب شیرین
لینک ورود (بصورت میهمان):
 
پورتال اخبار