دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی دکتر محمد خضری احمدآباد، به مناسبت هفته پژوهش
چهارشنبه، 24 آذر 1400
سخنرانی دکتر محمد خضری احمدآباد، به مناسبت هفته پژوهش
موضوع سخنرانی: تولید پروتئین هیدرولیز شده ماهی و کاربرد های آن
لینک ورود (بصورت میهمان):
 
پورتال اخبار