دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی مهندس باربد صفائی مهرو رئیس هیئت مدیره موسسه خزنده شناسان پارس، به مناسبت هفته پژوهش
چهارشنبه، 24 آذر 1400
سخنرانی مهندس باربد صفائی مهرو رئیس هیئت مدیره موسسه خزنده شناسان پارس، به مناسبت هفته پژوهش
موضوع سخنرانی: ضرورت ایجاد بانک داده تنوع زیستی کشور
لینک ورود (بصورت میهمان):
 
پورتال اخبار