دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی علمی با موضوع پول و پژوهش، جستاری در پیوند متقابل سرمایه و پژوهش
سه‌شنبه، 23 آذر 1400
سخنرانی علمی با موضوع پول و پژوهش، جستاری در پیوند متقابل سرمایه و پژوهش
دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

زمان: روز چهارشنبه 24آذر ساعت 18تا 20

سخنران:
✳️ آقای دکتر صالح ادیبی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

🌿 لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
✨ لطفا با گزینه مهمان وارد شوید. 
 
پورتال اخبار