دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی علمی با موضوع Metaverse and the Future of Education
سه‌شنبه، 23 آذر 1400
سخنرانی علمی با موضوع Metaverse and the Future of Education
دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

زمان: روز چهارشنبه 24آذر ساعت 20 تا 22

سخنران:
✳️ آقای دکتر ابراهیم بدخشان
دانشیار زبانشناسی دانشگاه کردستان

🌿 لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
✨ لطفا با گزینه مهمان وارد شوید. 
 
پورتال اخبار