دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
خوانش و فهم متون عربی، چالش‌ها و راهکارها
پنجشنبه، 25 آذر 1400
خوانش و فهم متون عربی، چالش‌ها و راهکارها
دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

زمان: روز شنبه 27 آذر ساعت 20 تا 22

با مشارکت:
✳ دکتر حسن سرباز
دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

✳️ دکتر شرافت کریمی
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

✳️ رحیم فروغی 
‌محقق و مترجم در حوزه ادبیات داستانی عربی معاصر

✳️ دبیر نشست: دکتر جمیل جعفری
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

🌿 لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
✨ لطفا با گزینه مهمان وارد شوید. 
 
پورتال اخبار