دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
سخنرانی علمی با موضوع خوانشی از شعر نازک الملائکة
جمعه، 26 آذر 1400
سخنرانی علمی با موضوع خوانشی از شعر نازک الملائکة
دانشکده زبان و ادبیات به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

زمان: روز یکشنبه 28 آذر ساعت 11:30 تا 13

سخنران:
 خانم دکتر شرافت کریمی
استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

لینک ورود به وبینار: https://meet.uok.ac.ir/ch/lit.hall1
لطفا با گزینه مهمان وارد شوید. 
 
پورتال اخبار