دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیادی دانشکده کشاورزی
شنبه، 4 دی 1400
برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیادی دانشکده کشاورزی
برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیادی دانشکده کشاورزی در تاریخ 1400/09/25
برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان و المپیادی دانشکده کشاورزی در تاریخ 1400/09/25 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
 
پورتال اخبار