دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای عبداله رضا قلی مورخ سه شنبه 21 دی 1400 ساعت 10:00
دوشنبه، 20 دی 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای عبداله رضا قلی مورخ سه شنبه 21 دی 1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: بار گذاری بهینه محاسبات در رایانش ابری سیار
نام دانشجو: عبداله رضا قلی
استاد راهنما: دکتر محمد فتحی
داور داخلی  : دکتر فرزاد حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 
داور خارجی : دکتر مسعود میررضایی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود
گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات
زمان دفاع: سه شنبه مورخ 1400/10/21 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت نیمه حضوری در دانشگاه کردستان برگزار میشود.
جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.    
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار