دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن آقای آرمین سلیمی زند مورخ یکشنبه 3 بهمن 1400 ساعت 10:00
دوشنبه، 27 دی 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی معدن آقای آرمین سلیمی زند مورخ یکشنبه 3 بهمن 1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: استفاده از روش فراکتال جهت بررسی آنومالی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای ورقه قجور و مناطق مجاور و تلفیق آن با زون های آلتراسیون
نام دانشجو: آرمین سلیمی زند
استاد راهنما: دکتر حاجی حسین عزیزی
داور داخلی  : دکتر هاشم شاهسونی_دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه کردستان 
داور خارجی : دکتر پیمان افضل_دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
گروه: مهندسی معدن
زمان دفاع: یکشنبه مورخ 1400/11/03 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت نیمه حضوری در دانشگاه کردستان برگزار میشود.
جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.    
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار