دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خانم الهام حمیدی مورخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 ساعت 16:00
سه‌شنبه، 12 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک خانم الهام حمیدی مورخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 ساعت 16:00
عنوان پایان نامه: بررسی تئوریک اثر لغزش بر سرعت انتقال DNA از میان نانومنافذ در فرآیند توالی‌یابی
نام دانشجو: الهام حمیدی
استاد راهنما : دکتر آرمان صادقی
داور داخلی: دکتر منصور لهونیان_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر یونس امینی_استادیار گروه مهندسی مکانیک
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/20 ساعت 16:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار