دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی خانم گلاله محمدی مورخ شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 14:30
سه‌شنبه، 19 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی خانم گلاله محمدی مورخ شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 14:30
عنوان پایان نامه: سنتز یک کامپوزیت پلیمری به عنوان پوشش الیاف شمع جهت افزایش پایداری و ایستایی آن حین فرایند سوختن
نام دانشجو: گلاله محمدی
استاد راهنما اول: دکتر سید امید رستگار
استاد راهنما دوم: دکتر فرهاد رحمانی چیانه 
داور داخلی: دکتر مهرداد خامفروش_دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر مجتبی امینی نسب_استادیار گروه شیمی دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی شیمی
زمان دفاع: شنبه مورخ 1400/11/23 ساعت 14:30
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار