دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای بهروز غفاری مورخ شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 12:00
سه‌شنبه، 19 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای بهروز غفاری مورخ شنبه 23 بهمن 1400 ساعت 12:00
عنوان پایان نامه: تحلیل تنش و بررسی عمر خستگی پره توربین گازی
نام دانشجو: بهروز غفاری
استاد راهنما: دکتر سیروان محمدی
داور داخلی: دکتر نبرد حبیبی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 
داور خارجی: مهندس مصطفی آشنا_هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: شنبه مورخ 1400/11/23 ساعت 12:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار