دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای محسن دهقانی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 16:00
شنبه، 23 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای محسن دهقانی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 16:00
عنوان پایان نامه: طراحی و تحلیل یک سیستم خنک کننده ریزسیالشی بر پایه نانوسیال مس برای خنک کاری سی پی یو
نام دانشجو: محسن دهقانی
استاد راهنما: دکتر آرمان صادقی
داور داخلی: دکتر منصور لهونیان_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر یونس امینی_پژوهشگاه انرژی اتمی
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 16:00
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار