دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نخستین همایش بین المللی هورامان
یکشنبه، 24 بهمن 1400
نخستین همایش بین المللی هورامان
نخستین همایش بین المللی هورامان در 10 و 11 آبان ماه 1401 برگزار می گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش با آدرس زیر مراجعه نمایید:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار