دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق خانم مهسا رزلانسری مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 14:00
یکشنبه، 24 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق خانم مهسا رزلانسری مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه: ردیابی نقطه ماکزیمم توان در سیستمهای فتوولتائیک با استفاده از مبدل بوست Y-source
نام دانشجو: مهسا رزلانسری
استاد راهنما: دکتر رحمت الله میرزائی
داور داخلی اول : دکتر مهرداد غلامی_استادیار گروه مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم : دکتر قباد شفیعی_دانشیار گروه مهندسی برق قدرت و کنترل دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی برق قدرت و کنترل
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
پورتال اخبار