دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم پریا وزیری مورخ شنبه 30 بهمن 1400 ساعت 14:00
یکشنبه، 24 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع خانم پریا وزیری مورخ شنبه 30 بهمن 1400 ساعت 14:00
عنوان پایان نامه:
نام دانشجو: پریا وزیری
استاد راهنما: دکتر علیرضا عیدی
داور داخلی: دکتر محمود شهرخی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر مهدی سیف برقی_دانشیار گروه مهندسی صنایع 
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: شنبه مورخ 1400/11/30 ساعت 14:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
پورتال اخبار