دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران خانم هانیه رستمی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 11:00
یکشنبه، 24 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی عمران خانم هانیه رستمی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 11:00
عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر مدل‌سازی سطح جزئیات در BIM بر پاسخ سازه
نام دانشجو: هانیه رستمی
استاد راهنما اول: مهندس زانیار میرزایی
استاد راهنما دوم: دکتر آرمان مام عزیزی 
داور داخلی: دکتر هوشنگ دباغ_دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر جمیل بهرامی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی عمران
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 11:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
پورتال اخبار