دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای مهران میرزایی مورخ چهارشنبه 27 بهمن1400 ساعت 10:00
یکشنبه، 24 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای مهران میرزایی مورخ چهارشنبه 27 بهمن1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: بررسی اثر استفاده از وصله های کامپوزیتی با اتصال دو چسبی بر روی سازه های دارای ترک با استفاده از روش المان محدود
نام دانشجو:مهران میرزایی
استاد راهنما: دکتر سیروان محمدی
داور داخلی: دکتر بهمن احمدی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر هادی صمیمی_استادیار گروه مهندسی مکانیک
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار