دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای محمد نیما رطبی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 13:00
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای محمد نیما رطبی مورخ چهارشنبه 27 بهمن 1400 ساعت 13:00
عنوان پایان نامه: شبیە سازی جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی ورقهای نانوکامپوزیتی پایە پلیمری
نام دانشجو: محمد نیما رطبی
استاد راهنما: دکتر نبرد  حبیبی
داور داخلی: دکتر سیروان فرهادی_استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر  سید حامد حسینی_استادیار گروه مهندسی مکانیک
گروه: مهندسی مکانیک
زمان دفاع: چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 13:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار