دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای احسن مجیدی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 09:00
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آقای احسن مجیدی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 09:00
عنوان پایان نامه: بهینه‌سازی زمان تعمیرات اساسی، با توجه به محدودیت دسترسی به قطعات یدکی، با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان و دسترسی‌پذیری تجهیزات
نام دانشجو: احسن مجیدی
استاد راهنما: دکتر محمود شهرخی
داور داخلی اول: دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر جمال ارکات_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 09:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار