دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اقای مهدی تعالی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 10:30
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اقای مهدی تعالی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 10:30
عنوان پایان نامه: مدل مکانیابی- مسیریابی-موجودی برای طراحی پایدار شبکه زنجیره تامین محصولات فاسد شدنی با در نظرگرفتن عدم قطعیت و قابلیت اطمینان شبکه
نام دانشجو: مهدی تعالی
استاد راهنما: دکتر علیرضا عیدی
داور داخلی اول: دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر جمال ارکات_استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی صنایع
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 10:30
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید.
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار