دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای نیما کاظمی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 10:00
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای نیما کاظمی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 10:00
عنوان پایان نامه: شمارش جمعیت با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال در تصاویر دیجیتال
نام دانشجو: نیما کاظمی
استاد راهنما: دکتر هادی جهانی راد
داور داخلی اول: دکتر فریدون حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 
داور داخلی دوم: دکتر محمد رزاقی_دانشیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان
گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 10:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید
 
 
منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی
 
پورتال اخبار