دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای کورش فتحی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 13:00
دوشنبه، 25 بهمن 1400
جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک و مخابرات آقای کورش فتحی مورخ پنجشنبه 28 بهمن 1400 ساعت 13:00
عنوان پایان نامه:بهینه‌سازی مدیریت انرژی برای شبکه های سلولی با تولید انرژی تجدید پذیر
نام دانشجو: کورش فتحی
استاد راهنما اول: دکتر فرزاد حسین پناهی
استاد راهنما دوم: دکتر رضا محمدخانی 
داور داخلی: دکتر فریدون حسین پناهی_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان 
داور خارجی: دکتر فرزین شماع_استادیار گروه مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 
گروه: مهندسی برق الکترونیک و مخابرات 
زمان دفاع: پنجشنبه مورخ 1400/11/28 ساعت 13:00
جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید
 
پورتال اخبار