دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
آموزش از صفر تا 100 excel ویژه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان محترم در مرکز کارآفرینی دانشگاه کردستان
شنبه، 30 بهمن 1400
آموزش از صفر تا 100 excel ویژه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان محترم در مرکز کارآفرینی دانشگاه کردستان
آموزش از صفر تا 100 excel ویژه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان محترم در مرکز کارآفرینی دانشگاه کردستان
جهت ثبت نام درخواست کتبی خود را از طریق اتوماسیون به کارشناس مرکز خانم مژگان نصرتی ارسال فرمائید.
 
پورتال اخبار