دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
وبینار دانش بنیان ؛ الزامات و مزایا
دوشنبه، 9 اسفند 1400
وبینار دانش بنیان ؛ الزامات و مزایا
مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان با همکاری موسسه فناور پویان یوتاب(کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)،تدبیر تجارت دال کورد و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند
ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه کردستان


 وبینار دانش بنیان ؛ الزامات و مزایا


مدرس وبینار:  مهندس زینب پور طهماسبی ( سرارزیاب شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)


زمان جلسه: دوشنبه 16 اسفند ماه 1400 
ساعت برگزاری جلسه: 11 الی 13 ظهر


به اعضای محترم هیات علمی حاضر در جلسه گواهی حضور در کارگاه های توانمند سازی اعطا می گردد
 
لینک ورود به جلسه:
 
برچسب‌ها:

مدیریت توسعه کارآفرینی،مراکز رشد و نوآوری

 
پورتال اخبار